Úplně sám sedím a hledím tupě do noci 
na nočním stolku němý telefon 
obálky knih se na mě šklebí mocí bezmoci 
nemám důvod ani sílu se hnout

A prosím v duchu a mi nevolá 
ten který mi má dát zprávu zlou 
a jestli musí tak a proboha nečeká 
chci vědět všechno naráz najednou

Neodolám a podlehnu 
tajně zvedám z vidlice černé sluchátko 
poslouchám jak šumí ve větru 
ostnaté dráty osudů spojené nakrátko

Laciné útržžky cizích hovorů 
se mi slétají jako supi u ucha 
černé kroniky banálních hororů 
spletité čáry ostnatých drátů 
na dlani žživota

Jsem neznámý vojín s rukou v poklopci 
poslední kulka války hledá svého člověka 
poblitá zpovědnice blázen na kopci 
mlčím - a povodeň slov ze tmy vytéká

Meziměsto - uprostřed cizího románu 
centrála sprostě žádá abych zavěsil 
váhám a nakonec posluššně poslechnu 
cukr v kávě se k ránu strachy rozpustil

A zlá zpráva která se ke mně větrem donesla 
byla tak zlá až jsem se jí musel smát 
Čekám dál jako otrok u vesla 
a v srdci rezaví ostnatý drát