Ognie płoną tysiące lat 
By odgonić lęk 
Wszechobecny, wszechmocny strach 
Naszym władcą jest 
Złe majaki wchodzą nam do głów 
Nocne ptaki dziobią oczy snu 
Nie bój się gdy nocy pięść 
Spada na śpiące dachy 
Na senne dachy 
Nie bój się, to tylko sen 
Przyjdzie dzień, znikną strachy 
Te głupie strachy 

Od dzieciństwa i ty go znasz 
I ty boisz się 
Król olchowy przy łóżku siadł 
Oczy ma jak rtęć 
Dwie jaszczurki oto jego dwór 
Blade łuski są jak wody chlust 
Nie bój się gdy nocy pięść 
Spada na śpišce dachy 
Na senne dachy 
Nie bój się, to tylko sen 
Przyjdzie dzień, znikną strachy 
Te głupie strachy