Zůstalo mi náledí
 tam kde kdysi kvetl sad
 Jsem jak vzácné housle
 Každý má strach na ně hrát
 Chybí ten kdo by je ladil
 Pak dal tónům řád
 svým: "Mám tě rád!
 Jako housle visím
 na zdi denních všedností
 Kdy já budu čísi
 Kdo mě z ticha vyprostí
 Cítím ve strunách své chvění
 písně o Ženě
 Sny každodenní
 pláčem ztajené
 Krůpěj obléká
 denně moji tvář
 Pravda odvěká
 je kalendář
 Krůpěj obléká
 vrásku zrozenou
 Co se Ženou
 nedotčenou
 Krůpěj obléká
 místa k líbání
 Dokud nezplaním
 já sním
 že se všechno změní
 Housle budou hrát
 věčnou píseň záhadnou:
 "Měj mě rád!"
 Čekám a stárnu
 Snad někdo mi něco vzal
 Od Krásna mířím k Marnu
 a můj sad je holý dál
 A mé housle
 jsou dál tiché
 Není kdo by hrál
 A Život zní svou písní
 opodál
 Krůpěj obléká
 denně moji tvář...