Nedari se mi synchronizovat apka s webem,funguje vubec apka?