Prof. Miloň Čepelka:
Vážení přátelé, vítám vás na semináři o životě a díle českého myslitele Járy Cimrmana. 
Rád bych začal otázkou: Čím vším nás ještě pojizerský velikán Jára Cimrman překvapí? Až dosud se
veřejnost dověděla, že Cimrman má dodnes světu co říci jako dramatik, filosof, výtvarník, básník i
jako technik-vynálezce. Mám tu výstřižek z amerického deníku New York Herald Tribune, který
pohotově komentuje výsledky dosavadního bádání takto: „Spojené státy by měly ex post děkovat
Bohu, že Češi objevili svého Cimrmana teprve nyní. Stačilo, aby si pospíšili jen o nějakých padesát
šedesát let, a náš Thomas Alva by se musel spokojit úlohou technika druhé kategorie.“
Ale pohleďme nyní, co nového přinesl výzkum v katastru pojizerské osady Liptákov. Po důkladném
překopání zahrady o rozloze zhruba tří arů jsme s doktorem Hedvábným třetího dne ke svému
velkému překvapení konečně zjistili, že do hlíny zahrady, obklopující domek ze dvou stran, Cimrman
nezakopal zhola nic. Já sám jsem ještě téhož dne kulturní brigádu v Liptákově opustil pro celkovou
tělesnou únavu, ale zůstal dr. Svěrák, bratranec dr. Hedvábného, a stal se hned následujícího dne
přímým svědkem takzvaného druhého liptákovského nálezu. Prosím, pane doktore.