Album The First

SHINee

Album SHINee - The First
2011
 • 1 STY
 • 2 Shōko Fujibayashi
 • 3 Jonghyun
 • 4 Minho
 • 5 Kanata Okajima
 • 6 Hiro
 • 7 Young-hu Kim
 • 8 Kim Eana
 • 9 Nakamura Kanata
 • 10 Kanata Okajima
 • 11 Minho