Album Seikilos

Corvus Corax

Album Corvus Corax - Seikilos
2002, Pica Records
 • 1 Seikilos
 • 2 Suam Elle Ires (live)
 • 3 Satyricon
 • 4 Titenka
 • 5 Chou Chou Sheng
 • 6 Ballade De Mercy
 • 7 Para Barei
 • 8 Oro Se Vie
 • 9 Cheiron
 • 10 Aia
 • 11 Basileus
 • 12 Hymnus Apollon