Album Maskarada

Ceca

Album Ceca - Maskarada
1997
  • 1 Maskarada
  • 2 Nevaljala
  • 3 Pogrešan Broj
  • 4 Kažem da te volim
  • 5 Nagovori
  • 6 Vreteno
  • 7 Noćas kuća časti
  • 8 Da ne čuje zlo
  • 9 I bogati plaču
  • 10 Maskarada (instrumental)