Album Odpovede

Arzén

Album Arzén - Odpovede
2011
 • 1 Ostanú už len slová
 • 2 Dievčatko z predmestia
 • 3 Odpovede
 • 4 Žiť dneska v praveku
 • 5 Z nových ciest
 • 6 Prelúdium
 • 7 Balada
 • 8 Alebo
 • 9 Mlčanie
 • 10 Nemuč ma
 • 11 Za inšpiráciou