(já jsem tvůj pes, na noční pasece strom, na nočním stromě pták a já jsem jeho hlas)

já jsem tvůj pes, tvůj dávný druh
abys šel
jsem tvůj duch, abych tě vyved, vyved z mlhy zpět

já jsem tvůj pes, volám tě, volám zpátky
jaks to chtěl

jsem tvůj pes, aby ses vrátil, vrátil o krok zpět
dlouhá mlha je, dlouhá mlha
dlouhá mlha, dlouhá mlha, dlouhá

já jsem tvůj pes
aby ses vrátil na živý břeh
aby ses vrátil, aby ses vrátil, vrátil o krok zpět