Mlč! Buď zticha! Kuš! Drž hubu!
Silný slabým diktuje to je praxe odvěká
Pozor na čuňu! chceš do zubů?
Odkud přijde rána, kterou nikdo nečeká?
   
Zleva, zprava, odevšad!
Zleva, zprava, odevšad!
Jó z pozice síly o bratrství mluvit
A z pozice síly ten vztah pak krví stvrdit
   
Žer, nač čekáš? Plný koryto máš!
Silný slabým diktuje to je praxe odvěká
Stůj! Poslouchej! Nebo budu zlej!
Odkud přijde rána, kterou nikdo nečeká?
   
Zleva, zprava, odevšad!
Zleva, zprava, odevšad!
Jó z pozice síly o bratrství mluvit
a z pozice síly ten vztah pak krví stvrdit
   
Chléb dávám vám! Ale běda vám!
Silný slabým diktuje to je praxe odvěká
Chceš blahobyt? Musíš hodný být!
Odkud přijde rána, kterou nikdo nečeká?
   
Zleva, zprava, odevšad
Zleva, zprava, odevšad
Jó z pozice síly o bratrství mluvit
A z pozice síly ten vztah pak krví stvrdit