E
1. Hej, Joe, jen uvědom si dojista, že každá holka vod těsta
                   H
  hned, jak přijede do města, je dámou,
  hej, Joe, město nejsou pastviny, zde platěj' zákony jiný,
                E
  a tak nedělej blbiny před dámou.
        A
R: S tebou je kříž, pá dap, ty snad nevíš, pá dap,
  že ti musí přijít děsně na vobtíž, pá dap,
  chodit špinavej v městě, když je v cestě
                H
  ženskejch dvěstě pěkně pěstěných, to je hřích,
  E                    A
  hej, Joe, proč chodíš jak spařený, to chce jít jinak na ženy
      H          E
  vždyť tvý šance nejsou zmařený.

2. Hej, Joe, buď, prosím tě, tý dobroty a kup si nový kalhoty
  a neplivej si na boty před dámou,
  hej, Joe, hleď trošku na svou parádu, nečisti boty vo trávu
  a nesmrkej do rukávu před dámou.
R: