capo III    
   Emi    
Tvůj dům měl sto bran 
    D
krásný bílý štít 
    C     Ami     Emi
kde se potkávalo slunce s měsícem 
tvůj kraj čistých rán 
   D
dával řekám pít 
     C      Ami     Emi
chladnou rosu z prstů trávy nad břehem 
             D
Má lásko mé mládí sladká písni z irských blat 
   Emi     D     Cmaj7
jenom o nás mluví vlny moře Maine 
  Emi      Ami
sám bůh skryl svou tvář 
  D    Hmi
kamsi za obzor 
    C       Ami      Emi
dal nám celou krásnou zemi Moorlough Shore
 
Krákání černých vran 
vzalo srdcím klid 
bubny rozvířily prach nad ostrovem 
tvůj hlas do mých ran 
plakal chci tě mít 
takhle mladí přece ještě neumřem 
Má lásko můj malý sladký irský vojáčku 
kam mi odplouváš po vlnách moře Maine 
z tvých slov cos chtěl říct 
sroubím pevný vor 
co nás donese do země Moorlough Shore

modulace do F#mi 

Cmi   F#mi
Z tvých hor bílých štítů 
    E
tvých údolí
    D      Hmi   F#mi
mám tu sílu co tě pro mě zachrání 
Cmi  F#mi         E     
bůh blat starých mýtů nám dovolí 
    D      Hmi    F#mi
zůstat před válkou a smrtí schovaní 

             E
Má lásko můj malý sladký irský vojáčku
    F#mi    E     D
ať si běží černé vody moře Maine 
    F#mi
já tvůj stín věrný druh 
    E   Cmi
volám z výšky hor 
    D      Hmi        Emi
vrať se domů ke své lásce z Moorlough Shore 

zpět do Emi

Můj pán bájný kůň 
zmizel v kouři střel 
tráva řekla už se domů nevrátí 
bílý kraj útesů náhle osiřel 
vyschly řeky zmlkli ptáci v úvratích 
Má lásko na bílých slaných březích moře Maine 
budu čekat sedm dlouhých pustých let 
ne můj stín lásko já 
volám z výšky hor 
pošli smrt i pro mě sem do Moorlough Shore