A            H7         E7 
1. Na tom dole, na tý hoře synek děvče obluduje, 
  A            H7      E7    A 
  tak jí dlouze obludoval, čtyři míle zavandroval. 
 
2. Znám já jednu dolinečku, v tý dolince studánečku, 
  u ní milá spočineme, chleba spolu posvačíme. 
 
3. Tam si spolu odpočali, večera se nenadáli, 
  stel má milá naše lože, už to jinak být nemůže. 
 
  A               H7          E7 
4. Z čeho bych já smutná stlala, peřinu jsem si nebrala, 
  A            H7     E7  A 
  široký list malinový, ještě širší kalinový, 
  H7    E7  A  H7    E7   A 
  malinovým usteleme, kalinovým přikryjeme. 
 
  H             C#7          F#7 
5. Na druhý den v půli cesty děvče láme ruce v pěsti, 
  H               C#7       F#7  H 
  shoď mě milý, shoď mě z mostu, ať se zbavím tak outěžku, 
  C#7     F#7   H  C#7     F#7  H 
  pochovej mě pod kopeček, pod ten zelený háječek. 
 
  A              H7            E7 
6. Já jsem si tě pro to nevzal, abych tě z mostu shazoval, 
  A              H7      E7   A 
  já jsem si tě za ženu vzal, abych tě věrně miloval.