C
1. [: Kdyby tady byla taková panenka,
    G7       C  
   která by mě chtěla, :]
    F         C
  [: která by mi chtěla syna vychovala,
    G7       C  
   přitom pannou byla. :]

2. [: Kdybych já ti měla syna vychovati,
   přitom pannou býti, :]
  [: ty by jsi mi musel kolíbku dělati,
   do dřeva netíti. :]

3. [: Kdybych já ti musel kolíbku dělati,
   do dřeva netíti, :]
  [: ty bys mi musela košiličku šíti
   bez jehel a nití. :]

4. [: Kdybych já ti měla košiličku šíti
   bez jehel a nití, :]
  [: ty by jsi mně musel žebřík udělati
   až k nebeské výši. :]

5. [: Kdybych já ti musel žebřík udělati
   až k nebeské výši, :]
  [: lezli bysme spolu, spadli bysme dolů,
           (Ami)
   byl by konec všemu. :]