G                   Ami/G D  
1. Jsem v půli cesty do míst kde už jsem žil 
  G               Ami/G D   
  a na rozcestí mě svedla hvězda spoutaná
    G           C       
  tak nech ji z dlaní číst a nesuď slova
  D  G
  má i svá

2. Já po létech tě vítám zpět z oblaků
  vždyť za úplňku jak blázen hledáš půlměsíc
  nic neodpovídáš
  slib mlčení nás váže víc
 
    C              Hmi7  
R: Mít příležitost zvednout své sny výš 
    C            G
  pak následovat hvězdná znamení
   C             A7
  do jedné řeky dvakrát nevstoupíš 
     C      Hmi7  
  to jen věčná první láska
      Ami7    D
  z našich srdcí pramení

3. Jsou mezi námi světy co nezhasnou
  a odpuštěné hříchy drží v otěžích
  ty sám je proměníš
  až vítr cinkne do věží

4. Jsem v půli cesty do míst kde dál chci žít
  strom za ohradou stíní kříži z kamení
  když hrází podél bříz
  se vracím k ohni smíření
R: 

3. Jsou mezi námi světy co nezhasnou
  a odpuštěné hříchy drží v otěžích
  ty sám je proměníš
  až vítr cinkne do věží