Emi 
Pole pole políčko 
jsi až do nebe k pánu 
C        Hmi 
čtyři spadlí andělé 
C         Emi 
tě chodí orat k ránu 

Chodí chodí za rosy 
mají zraněná křídla 
a na nohou řetězy 
ořou za trochu jídla 

A když pole zorají 
pak napijou se vína 
pomodlí se k večeru 
a tak to věky bývá 

Lásku lidem zasejí 
už zítra časně k ránu 
zemi deštěm pokropí 
a odletí zpět k pánu 

Až to pole pokosím 
já dám na muka Boží 
za ty spadlý anděly 
ať světlo v poli hoří