D      E 
1. Bývalá zem bývalých králů, 
  G             D 
  na korouhvích třpytila se naděje, 
          Gmaj7 
  kdekdo sklízí, aniž něco zaseje, 
  Emi          A7 
  než nám svatý Václav hlavy umeje. 

  D          Gmaj7 
R: Pádlujem do hospod a nočních lokálů, 
  D         F#mi 
  ještě je dobře u moravských cimbálů, 
  Hmi        F#mi      G       Emi 
  s holkama na klíně topíme ve víně blány našich duší, 
  D           Gmaj7 
  pádlujem do ticha, kde stromy šeptají, 
  D          F#mi 
  kde ústa pohrobků do lesa volají, 
  Hmi       F#mi       G       Emi 
  a z něj se ozývá tisíc let od piva nářek našich duší, 
  G      D  G      D 
  to se někdo má, to se někdo má. 
 
2. Bývalá zem bývalých králů, 
  na praporcích koruna je ze zlata, 
  kdekdo hýří a je samá záplata, 
  kdekdo hýří a je samá záplata, 
  než zabuší svatý Václav na vrata.