Drogowskazy, drogowskazy - wytyczają gdzie mam iść.
Dobre rady, dobre rady - nakazują co mam śnić.
Mądre głowy, mądre głowy - znowu szykują dla mnie coś!

1, 2, 3, 4&

Nad głową mą regulamin wisi, ooO !
Gdy pomyśleć chcę - ciągle z nim nie zgadzam się.
Regulamin, regulamin, regulamin wisi tu.

Nawróceni buntownicy, paragrafy na ulicy,
Paragrafy w mojej głowie -
Czarnych paragrafów mrowie.

Paragrafy, paragrafy, paragrafy rządzą mną!
Paragrafy, paragrafy, paragrafy rządzą mną!

1, 2, 3, 4&

Nad głową mą regulamin wisi, ooO !
Gdy pomyśleć chcę - ciągle z nim nie zgadzam się.
Regulamin, regulamin, regulamin wisi tu.