Ami          C
1. Po zasmušilé pustině jel starý honec krav,
   Ami       C
  den temný byl a ševelil dech větru v stéblech trav,
   Ami
  tu honec k nebi pohleděl a v hrůze zůstal stát,
     F			Ami
  když z rozedraných oblaků viděl stádo krav se hnát.

     C     Ami  F    Dmi  Ami
R: Jipija hej,jipija jou,to přízraky táhnou tmou.

2. Ten skot měl nohy z ocele a oči krvavé
  a na bocích mu plápolaly cejchy řeřavé.
  A oblohou se neslo jeho kopyt dunění
  a za ním jeli honáci až k smrti znavení.

R: Jipija hej...

3. Ti muži byli sinavý a kalný měli zrak
  a marně stádo stíhali,jak mračno stíhá mrak.
  A proudy potu máčely jim cáry košilí
  a starý honák uslyšel ten jekot kvílivý.

R: Jipija hej...

4. Tu jeden z jezdců zavolal a pravil: "Pozor dej",
  svou duši hříchu vyvaruj a ďáblu odpírej,
  bys nemusel se po své smrti,tak jako my štvát
  a nekonečnou oblohou to stádo s námi hnát.

R: Jipija hej...