C   F     C      Ami
1. Míle a míle jsou cest, které znám,
         F   G
  jdou trávou i úbočím skal,
  C     F    C     Ami
  jsou cesty zpátky a jsou cesty tam,
   C   F      G
  a já na všech s vámi stál,
  C    F     C
  proč ale blátem nás kázali vést
        F    G
  a špínou si třísnili šat?

   Dmi     G   C     Ami
R: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás,
    Dmi   G      C
  ten vítr, co začal právě vát.

  C   F    C
2. Míle a míle se táhnou těch cest
         F    G
  a dál po nich zástupy jdou,
  C     F   C    Ami
  kříže jsou bílé a lampičky hvězd
    C   F   G
  jen váhavě svítí tmou,
  C     F     C
  Bůh ví, co růží, jež dál mohly kvést,
          F      G
  spí v hlíně těch práchnivých blat?

   Dmi     G 
R: To ví snad jen déšť...

  C    F    C
3. Dejte mi stéblo a já budu rád,
        F     G
  i stéblo je záchranný pás,
  C    F    C    Ami
  dejte mi flétnu a já budu hrát
   C    F    G
  a zpívat a ptát se vás,
  C      F    C
  proč jen se účel tak rád mění v bič
        F     G
  a proč že se má člověk bát.

   Dmi     G 
R: To ví snad jen déšť...