C   F     C
1. Míle a míle jsou cest, které znám,
         F    G
  jdou trávou i úbočím skal,
   C     F    C     Ami
  jsou cesty zpátky a jsou cesty tam,
   C   F      G
  a já na všech s vámi stál,
   C    F     C
  proč ale blátem nás kázali vést
       F    G
  a špínou si třísnili šat?

   Dmi     G   C     Ami
R: To ví snad jen déšť a vítr kolem nás,
    Dmi    G      C
  ten vítr, co začal právě vát.

   C   F     C
2. Míle a míle se táhnou těch cest
         F    G
  a dál po nich zástupy jdou,
  C    F    C     Ami
  kříže jsou bílé a lampičky hvězd
    C   F   G
  jen váhavě svítí tmou,
  C     F     C
  Bůh ví, co růží, jež dál mohly kvést,
          F     G
  spí v hlíně těch práchnivých blat?
   Dmi     G 
R: To ví snad jen déšť...
   C    F    C
3. Dejte mi stéblo a já budu rád,
  i stéblo je záchranný pás,
  dejte mi flétnu a já budu hrát
  a zpívat a ptát se vás,
  proč jen se účel tak rád mění v bič
  a proč že se má člověk bát.
   Dmi     G 
R: To ví snad jen déšť...