Jarnnetter nжrmar seg
Stivna stеr skogen og bier
Over dei langsynte lier
Over dei stirrande tjern
Alt som kan glшda det glшder
Langs einsame stiar
Bжr sin haust som ein byrde
Av glшdande jarn
Bжr du jarnbyrd mitt land?
Over glшdende esser
Driv det skodde som virшyk
Mens haustvinden messer
Bжr du jarnbyrd mitt land?
Er det kongsblod som ulmar
Brenn som som flammande purpur
Der blodеra svulmar

Jarnnetter melder seg
Mшrke med isgufs av dшden
Tunge er jarna
Svarte og kalde
Men glшden
Bur I all brennande еnd
Sjшlv glшder еnda sin byrde
Og sjшlv mе den bжra
Jarnbyrden kanskje til dшden
Som lшyser dens bеnd
Bжr du jarnbyrd mitt land?
Som ei kongsmor din like
Bar dette brennande purpur
For retten til riket