No er me folkefiendar me som nektar
Å selja landet vårt for noken pris
Ja no er "folkefiende" siste slagord
Men dette ordet, det har dobbelt egg
Me har eit drama om "ein folkefiende"
Han stod åleine i si strid med mobben
Men har bar sigeren heim - Rygg mot vegg!

No skrik mugen: dei vil selja Noreg
For usle dollars eller skitne pund!
Den dømer myntsorten, men ikkje salet
Men vakt deg Judar, for ditt eige spark
For dette skriket om pund og dollars,
Det minner oss, ja minner oss så forbanna
Om tredve sølvpengar i tyske mark