Orloj vodí slepce
Holí vidí z vody
Vodí světlo v lebce
Podpalubím lodí

Orloj řidí racek
Orloj řídí vrabce

Mámo já mám hurvínkové nohy
Mámo já mám hurvínkové nohy