Myska má, Myska má nový gramofón
Myska má, Myska má nový gramofón
Myska ho má
Myska ho má

Myska má, Myska má nový gramofón
Myska má, Myska má nový gramofón
Myska ho má
Myska ho má

... a teď sólo!

Myska má, Myska má nový gramofón
Myska má, Myska má nový gramofón
Myska ho má
Myska ho má

Myska má, Myska má nový gramofón
Myska má, Myska má vlastní gramofón

Nový ho má, tak je pořád doma
Myska má, Myska má nový gramofón