Je noc, v níž úklady se strojí
Výhled mám temný 
Po kusech se drolí
Fasáda, z který dodnes zebe
Vyhlížím zahradu a kousek nebe
    
Jsou večery, kdy bývám v panice
Pět hospod, jedna ulice
Putuju v mysli po dně tichých vod
Co sklenka, to jeden tajný chod
Co sklenka, to jeden tajný chod
    
Hukot větráků a přelet zrádných virů
Na vzdálených vlnách zní písně Irů
A na těch blízkých z nářků provazy
Písně tak toulavé až z klidu oázy
    
Jsou večery, kdy bývám v panice
Pět hospod, jedna ulice
Putuju v mysli po dně tichých vod
Co sklenka, to jeden tajný chod
Co sklenka, to jeden tajný chod
    
Má lampa bzučí, zpívám potichu
Vtom kejklíř bere za kliku
Těkavé oči, gesta ptačí
Všech písní pohřeb, to prý stačí
    
Jsou večery, kdy bývám v panice
Pět hospod, jedna ulice
Putuju v mysli po dně tichých vod
Co sklenka, to jeden tajný chod
Co sklenka, to jeden tajný chod
Co sklenka, to jeden tajný chod