Plíží se večery, plíží se teskna… 
Poslední výkřik už ztrácí se v kraji. 
Veliké bolesti, veliká hesla vyvětrávají. 
    
Včera jsme smáli se, včera jsme lhali, 
Včera jsme bouřili, včera se bili. 
Obzor dnes zatažen: my bychom spali. 
A není síly. 
    
Pro něco mlčení, pro něco lítost, 
Pro sebe posměchy přitrpklé máme.
Proklatě: jak naše zalhána bytost! 
Vyvětráváme.