Nesem vám noviny, poslouchejte, 
z betlémské krajiny, pozor dejte. 
Slyšte je pilně a neomylně, 
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte

Synáčka zrodila čistá panna, 
v jesličky vložila Krista pána,
jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula,
plenčičkama.

K němužto andělé z nebe přišli, 
i také pastýři jsou se sešli, 
jeho vítali, jeho chválili, 
jeho vítali, jeho chválili, 
dary nesli. 

Vítej nám Ježíšku z nebe daný,
který ses narodil z čisté panny.
Dohlédni na nás, dál příjmi od nás,
dohlédni na nás, dál příjmi od nás
tyto dary.