Jsem ryba chycená na suchu 
bludný měsíc hledá svou Zem 
spoután sám se sebou za ruku 
objekt za polopropustným sklem 
Dolehnou ke mně občas otázky 
ale nevím zda ten za sklem uslyší 
Oblázky házené z nelásky 
proti zdi nářků která vše utiší 
Civíme navzájem na sebe 
bílé myši za polopropustným zrcadlem 
chvíli jsme tiší a chvíli řvem 
Ne na ty venku 
Na nebe 
Nikoho z vás sice nevidím 
ale vím že jsem viděn 
Dávám se na útěk závidím 
jsem hýčkán - i nenáviděn 
Od hlavy vede změ elektrod 
ti za sklem se ti hrabou v paměti 
A mozek klade chabý odpor 
jak hromosvod hromadí napětí 
Metoda stará jak lidstvo samo 
vědecký názor: cukr a bič 
-- Ne já jsem nechtěl nebij mě mámo! 
Nenechávejte mě tu! Nechoďte pryč!-- 
Zelená značí že zase můžeš 
červená naopak - rána - šok - STOP! 
Tady by přece měly kvést růže! 
Sám v sobě si nehýtky kopu svůj hrob 
Z hlediska vyššího principu mravního 
rodí se myšlenka hlásí se o čin 
sebevražda tvého bližního 
není jen jeho věc 
Je to tvůj zločin 
Jdu hlavou proti zdím 
že nejdou otevřít? Vím... Co mi zbývá? 
V poslední chvíli někoho uvidím 
Je jako já... Mlčí - a zpívá 
-- Co se mnou děláte? Nechci se rozdvojit!-- 
V hlavě mi tuhne šedý kus cementu 
A hlas za sklem zavelí: -- Odpojit!-- 
Konec písně... 
konec zpěváka... 
konec experimentu