G 
Podobna sněhove vločce	
        D   C Cmaj7 D
Vznáši se kolem nás - harmonie 

Smíme ji na jazyku ochutnat? – nevíme
roztává naším dechem
a znovu ožívá když spíme
G    D    C    Cmaj7 D  
Harmonie Harmonie Harmonie
Harmonie Harmonie Harmonie

Píseň beze slov 
slova bez melodie
Harmonie

Štáva vymačkaná z andělů porozuměni
kdo ví kdo z ní pije 
a kdo je jenom nádobou ze které se lije
Harmonie Harmonie Harmonie
Harmonie Harmonie Harmonie

Jsme divoké plody země
zrozené v ní
bezbranné splasklé balónky 
puštěné dětmi do vesmíru
a jejich oči na nás civí

Z poranění 
vytéká živá voda
Harmonie
Nad námi mraky
v nás žízen po umění
Harmonie Harmonie Harmonie Harmonie
a někde mezi námi se točí
mlýnské kolo dějin
malého národa

Harmonie Harmonie Harmonie
Harmonie Harmonie Harmonie