Závidím lidem co neví co by a kam by 
a i kdyby tak neví nikdy jak a kdy 
ptají se s neklidem žáčci v lavici hanby: 
Jak ubít jak zrychlit jak zastavit čas? 
Nechtěl jsem závidět... 
Závidím zas 
Že nejsem jiný prosedím hodiny 
bezbarvé melancholie v asylu pokoje 
Neplodné dny a noci cosi ubíjí 
kupec a smrt toporně kývá z orloje 
Ptám se sám sebe jak žáček nápovědy - 
- vzorného chlapce z první lavice: 
Jak zabít v sobě kousilínek tmy 
z odvrácené strany Měsíce 
Jak ubít jak zrychlit jak zastavit čas? 
Nechtěl jsem zabíjet... 
Zabíjím zas