Nemám zapomenout na tu tvář,
nemám spát
    
Tvář závojem snů zahalená
je tak má
    
O, yeah, tak odhal svou tvář
O, yeah, pravda je zlá, co ji máš.