Jsou to jen bolesti otroka
Čas je zabíjí
Dokážu zemřít i bez tebe
Utahán láskou mrchy
Nenávidí svoji sladkou osamocenou sestřičku

Jsou to jen kapky deště
Ćas je zabíjí
Dokážu se rozloučit i bez tebe
Křehký anděl
Vzpomíná ráda
Když jsme byli mrtví

Křičel jsem zkušeností z mládí
Křičel jsem zkušeností z mládí
Nedojdu tam po rovné cestě
Prosím
Sundej závoj ze svých ňader

Jsou to jen bolesti otroka
Čas je zabíjí
Dokážu zemřít i bez tebe
Křehký anděl
Vzpomíná ráda
Když jsme byli mrtví

Utahán láskou mrchy
Nenávidí svoji sladkou osamocenou sestřičku