Změna rychlosti, změna stylu
Změna scény, bez žalu
Šance pozorování, údivu
Stále utajená - i když zapomínáš
Různé barvy, růžné  odstíny
Námi udělané chyby
Ať je to na mě
Chybí směr, je to lehce vidět
Nabitá zbraň tě neučiní svobodným
Jak tvrdíš

Napojme se a pojďme
Hlas plný zlosti, hlas plný slz
My ti dáme všechno a ještě víc
Příliš velké je to napětí, už nemůžu
Ach, chodil jsem po vodě
A běhal po žhavém uhlí
A zdálo se mi, že jsem nic necítil
Byl jsem to já, čekající na sebe
S nadějí na ještě něco
Já - podívejte se na mě v této době
S nadějí na ještě něco