Viděl jsem kmen na kříži
Mohutný strom přibitý na kříži
Chladný kámen na mýtině
Viděl jsem, jak dotýká se oblak
Co asi cítil?  2x

Jeho kořeny visící ve vzduchu
Strhané větrem
Plochý kámen na palouku
Nepodobající se ničemu
Co kdy sloužilo lidem
Suché větve strhávané větrem
Soudcové se rozhodli
Zůstali nadále chladní
A temná oblaka nad pustou krajinou
Uprostřed kříž

V šílených úsměvech viděl jsem zklamání
Žiji tak, jak nejlíp umím
Oni v čase ukážou svoji tvář
Zahnáni na mělčinu
Čekáme na zázrak, rovnováhu
Dál zůstane jen pomník lidské krutosti
Tento pomník lidské krutosti

Viděl jsem zem na kříži
Mohutnou zem přibitou na kříži
Viděl jsem pomník lidské krutosti
A temná oblaka nad pustou krajinou
Uprostřed kříž