Utíkám v čase
Z ticha sténajících králů
Andělé jako supi
Čekají na náš pád

Mrtvý může zpívat jeho píseň
První pohled k tobě promlouvá
Kdy a kam s vmísit
Musíš se prohýbat

Všechno se smísilo dohromady
S jedinou chybou
A jediná myšlenka
Tě nenechá spát


Mrtvý může zpívat jeho píseň
Batole na tvých rukou
Tleská tomu jak se topíš
Tleská víru. který tě tahá

Utíkám zahanben
Utíkám se umýt
Umyji svůj obličej
V krvi z tvých očí V krvi z tvých očí 


V krvi z tvých očí 


Masky, masky, masky ...

Utíkám pro nic
Pro nic