Här i vårens och naturens sköte
Dit jeg flytt från stadens kvalm och tvång
Här jeg stämt med dig, min lyra, möte
Här du äter klinga må, min sång!
Flora blomsterprydda spiran sträcker
Över bladlös skog och naken mark
Strax, ved liv hon med sin trollstav väcker
Vad för vandling i den vida park

Slipper mysa på den mattan gröna
Där nyss drivan f¨lt sin sista tår
Trådens kronor, svällande och sköna
Slå för vårvind ut sitt fagra hår
Blåögd källa ned i dalen leker
Mellan blomstren i sin bögtidsdräkt
Böljan solbeglänsta straden smeker
Rörd av västanvindens ljumma fläkt

Ref:
Och med nyväckt kärlek på sin tunga
Hör jeg sångarfågeln, fri och nöjd
Än från toppens späda kvistar sjunga
Än sig svinga upp i himmelshöjd
I er famn, som nyss mig öppnad blivit
Jag och stämmea vill mitt hjärtats lov
För det sköna som naturen givit
Blå en bard vid bennes rika hov!