Osande svaveldoft från stigande motlut
Marken vibrerar av en inre resonans
Jordskorpan spricker, ett bål vältras ut
Likt ett sagomonster som virar ut sin flammande svans

Elddraken vaknar ur bergets djup,
Vulkanen som sovit i sekler många
Nu sprutar sitt brinnande blod över raviner och stup,
Och frustar med rök och ånga

En eldstorm tillsammans med sten och aska
Svallar nedför bergssluttningen, mot dess kanjon
Ur gapet: som en ande ur flaska
Strömmar lavaflödet i mångskiftad aktion

Andedräkten: vulkanaskan, täcker och kväver allt i sin bana
Från magsäcken: magmakammarens huldade tron
Giftiga gasmoln svävar över momentana
Eldögon från hettande drakbon

Tills eldtungor krälar ner i sin krater
Tillbaka till urbergets mecenater