Jest 
Wielki Krąg Płomienny 
nad nim 
Starożytny Blask Najwyższy 
misterium poezji śmierci 
Planeta Obłąkanych 

recast Thy omnipresence gone 

summon Thy storms 
the whirling winds 
raging upon 

admiration 
the ultimate 
altar-moon 

conjure Thy Fire 
release the light 
blazing above 

fulfill the oath 
sworn! 

Thy sacred gifts 
I will bring onto His altar 
together with the ones of mine 

miliardy świec 
płomienie 
klękam wśród nich 

take my blood 
as a sacrifice for Thy pain 
the river of my tears shall flow 
and describe a circle 
shall cause that the flames shall be 
more bright 

I will come to proclaim thy glory 
infinite evilizing truth 
but I will not rise 
before I wound my knees 
with the stones of my 
Dreams 

czarnych diamentów magia 
zapłonie nieskończonym szeptem 
a My spojrzymy na tańczące cienie 
poprzez kosmiczne ognie tworzenia 

świątynie uderzą w dzwony 
obwieszczając swą własną zagładę 
a My powrócimy Tam 
Tam skąd jesteśmy 

and the flames shall flow with us 
now I follow the silence you Thou bringst 

recast Thy omnipresence gone