Tyvenellд liekki lyhyn liehuu
Seinillд ruanut, rievut riehuu
Kansj' halakoluatikon hakkoo
Tuoppeja tinasija tuvassa takkoo
Saanankivet seinille sinkoo
Pihhaan laateet lahot linkoo

Levoton renki, rддhдhenki

Oekeus tuo toes sielulle raahan
Solomis hihhaan surunaahan
Piдllд jos oes puinen palttoo
Suattas tuota mielesд malttoo

Uunista pцllддtti tuhkat tuppaan
Palavat pдrreet paeskas pelukoppaan
Karkas tulj ' pehkuille
Pehkuilta seinille
Seiniltд orsille
Nyt palavasta pirtistд huutaa

Syytцnnд lahattu, suohon haavvattu

Tytдr ralon luppauksen anto
Kaana ja katteus kalaman toe
Kirkon kuppeeseen kantakee
Veljmiehelle tuomijo antakee