Půjdem spolu do Betléma noty
  F
1. Půjdem spolu do Betléma,
     Dmi  G7  C 
  dudaj, dudaj, dudaj dá!

  Gmi C7 F  Dmi Bb  C7  F  Dmi
  Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati,
  Gmi C7 F  Dmi G7  C7  F
  Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati.

  F                Dmi   G7   C 
2. Začni, Kubo, na ty dudy:  dudaj, dudaj, dudaj dá! 

  F               Dmi   G7   C 
3. A ty Janku, na píšťalku dudli, tudli, dudli dá! .

  F                Dmi   G7   C 
4. A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá! 

  F                Dmi   G7   C 
5. A ty Vávro, na tu basu:  rum, rum, rum, rum, ruma dá!