Nesem vám noviny noty
  D   G  D  G  D   A  D A
1. Nesem vám noviny, poslouchejte,
  D    G  D  G  D   A D A
  z betlémské krajiny, pozor dejte.
  D      Hmi  Emi A7
  |: Slyšte je pilně a neomylně :|,
 D  A7 D A
 rozjímejte. 

2. Syna porodila čistá Panna,
  v jesličky vložila Krista Pána.
  |: Jej ovinula a zavinula :| plenčičkama. 

3. K němužto andělé z nebe přišli,
  i také pastýři jsou se sešli.
  |: Jeho vítali, jeho chválili, :| dary nesli. 

4. Andělé v oblacích prozpěvují,
  narození Páně ohlašují,
  |: že jest narozen, v jeslích položen, :| oznamují.