Narodil se Kristus Pán noty
  D  Hmi E A      E    A
1. Narodil se Kristus Pán, veselme se,
  D   G   Hmi  A  D  A D  
  z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
  D   Hmi  A D  D  
  Z života čistého, z rodu 
Hmi   A D
královského,
  D7  G  D  A  D
  nám, nám, narodil se.

2. Jenž proroková-án jest, veselme se,
  ten na svět poslán jest, radujme se.
  Z života čistého, z rodu královského,
  nám, nám, narodi-il se.

3. Člověčenství na-aše, veselme se,
  ráčil vzíti na se, radujme se.
  Z života čistého, z rodu královského,
  nám, nám, narodi-il se.

4. Goliáš olo-oupen, veselme se,
  člověk jest vykoupen, radujme se.
  Z života čistého, z rodu královského,
  nám, nám, narodi-il se.