Byla to jedna z prvních obrázkových knížek
Kterou mi táta čet
A pokoj lampičkou jen obkresloval stíny
A co dál a co dál?

Pak táta usnul a já lovil v paměti
Všechny kousky strašidelné havěti
Když vítr hučel v kamnech
Já se bál já se bál

Knížky jdou mým životem
A ten je jako pentle fialová
Knížky jdou mým životem
Zkus je mít tak jak já rád…

A teď se skláním knoflík pyžamka ti dopnu
Abys mi nenastyd
Chtěl jsem ti číst zažloutlou otrhanou knížku
Sen ti spí na řasách

Ta knížka v bedně chytla zoubky myší
A přesto šeptám možná že mě slyšíš
Jak mi záleží na tom
Aby sis ji přečíst přál

Knížky jdou mým životem
A ten je jako pentle fialová
Knížky jdou mým životem
Zkus je mít tak jak já rád…