Tvář matná promítne se obzorem
Květy v očích v lesním zátiší
Kapky vody na rtech, budoucno v průsvitných šatech
Jiterních par pod střechou stromů

Svěží vánek mokrých polštářů mechu
Přízeň hledám v kůře kmenů vepsanou
Skály adršpašské pokryjí mě listím 
Vodu jezerní nechám proudit do sebe

Pak narostou ještě delší vlasy
Spletu je s větvemi mé nejdrazší

Nikdy nikdo nedobude naši lesní zem
Usednu na schody skalní a zrak zvednu k tvářím těm

Obří skály členité - Naturia
Vedu za ruku se se dřevem - Naturia
Setkám se s liškou a zvířaty svými - Naturia
Poezie mezi listy a dlaní - Naturia

A cíl je stále stejný
Tvoří kolem skal se stíny
A přítmí láká do jeskyní
Rudé víno prolité