Výdechy stromů a stínů mezi kmeny
A noc je plná, plná černých ohňů
Větvemi pořezán a znovu uzdravený
Mýtiny hoří
Plameny deště

Květy se otevřou, co neviděny za dne
A jejich vůně láká z houští laně
Nové stromy rostou vším co vadne
Mýtiny hoří
Ve skrytých očích

Čepele jehličí stínají déšť
Bezhlavé kapky obtěžkají zem
Mísím s hlínou i vody své
Zadělávám na noci zítřejší

Zášť mojí masky do šklebu je zpitá
A její pachuť na jazyku hřeje
Tvář v mokrém dubu mne vlčím skřekem vítá
Mýtiny hoří
Smích lesních duchů

Dávám krev půdě a vítr hltám zmoklý
A mračné brány se rozervou a skloní
Měsíční majestát jde úbočími roklí
Mýtiny hoří
Stříbrné světy

Čepele jehličí stínají déšť
Bezhlavé kapky obtěžkají zem
Mísím s hlínou i vody své
Zadělávám na noci zítřejší

Ta tvář v kůře je tváří mou
Z mých úst šlahouny mlh se rozlezou
Větve si z kostí cestu proklestí
Spáry dravců z mých zápěstí 

Ta tvář v kůře je tváří mou
Z mých úst šlahouny mlh se rozlezou
Mísím s hlínou i vody svého těla
Zadělávám na noci zítřejší

Mýtiny hoří
Do Luny se vřezává stín paroží