Dal jsem slib, že tě nezradím
První v pořadí dal jsem slib
Vím byl to hřích já věrnost porušil
Tebe opustil už se nevrátím
A tak a tak rád bych chtěl
Hvězdy vyhasnou až hvězdy vyhasnou

Dávám ti testament a v něm se omlouvám 
Cháron a pergamen na věky odplouvám
Těžký dlaně ledový svírají krucifix
Zrádný proudy divoký řeky styx, goodbye

Já dal jsem slib, že tě nenechám velký slovo dal
Na věky přísahal že ten zločin já nespáchám
Chtěl bych hnout zemským osudem
Prosím tě Morano já nemám dopsáno
Vrať mě zpět na tento svět

Dávám ti testament a v něm se omlouvám
Cháron a pergamen na věky odplouvám
Těžký dlaně ledový svírají krucifix
Zrádný proudy divoký řeky styx
Goodbye, goodbye, goodbye

Hvězdy vyhasnou, až hvězdy vyhasnou

Dávám ti testament a v něm se omlouvám 
Cháron a pergamen na věky odplouvám
Těžký dlaně ledový svírají krucifix
Zrádný proudy divoký řeky styx, goodbye
Dávám ti testament a v něm se omlouvám 
Zrádný proudy jsou divoký řeky styx
Goodbye, goodbye, goodbye

Dal jsem slib