Најтежок чекор до сега
е следново скалило
што веќе добро го знам

Повторно таму ме чека
тој лажен поглед
и таа грешна насмевка пак
Бар гризни ги тие усни
за мене доволно е
дека ти значев да знам

Нашата љубов е рана
за која јас немам лек
и веќе

Јасно е
во ноќва, кому ѕвонат ѕвона
и со кој спиеш ти
на „Рузвелтова“ три

А таа последна скала
се качува лесно- да
но срцево не сака

Повторно таму ме чека
последен ми го со неа
и сам останувам јас

Не држи го за рака
бар додека тука сум
дека ти значев да знам

Да вратам ништо јас немам
овој пат крајот го гледам
веќе,

Јасно е
во ноќва, кому ѕвонат ѕвона
и со кој спиеш ти
на „Рузвелтова“ три(4x)

Најтежок чекор до сега
е следново скалило
што веќе добро го знам