Четири букви од името твое
Четири страни на мојот свет
Додека спиеш убаво ми е
Гледам и сфаќам ти си најубав цвет
Твоите очи виножито кријат
По него одам со среќен лик
Зборови барам зборови немам
Никаков тебе не те опева стих

Сонце во твоите руси коси
Ангел што љубов мене ми носи
Ѕвезди се кријат во твоите очи
Злато мое одамна чекам да пристигнеш ти

Господ ме сакал за мене те чувал
Секоја вечер се молам за нас
Додека спиеш убаво ми е
Гледам и сфаќам колку ти припаѓам јас

Сонце во твоите руси коси
Ангел што љубов мене ми носи
Ѕвезди се кријат во твоите очи
Злато мое одамна чекам да пристигнеш ти