Целиот град за тебе зборува,
колку си ти згодна и убава,
секоја ноќ другари за тебе сонат,

Кажи ми ти,
каде излегуваш,
под око ти кого погледнуваш,
чекори твои,
каде тивко ѕвонат,

И руски рулет би играл за тебе
и живот би дал само да посакаш ти
за момент ме запали ко да сум динамит
остави сѐ и дојди и сакај ме

ОооЕо...Патува далечен глас
ОооЕо...каде си ти
ОооЕо...по тебе изгорев јас

Не сум поет песна да напишам,
целиот свет да ти го донесам,
што можам јас,
заљубен занесен тажен,

Секоја ноќ ѕвезди да,
заспивам,
пурпурен дожд солзи да сокрива,
зарем и ти сакаш,
да ме лажеш.

И руски рулет би играл за тебе
и живот би дал само да посакаш ти
за момент ме запали ко да сум динамит
остави сѐ и дојди и сакај ме

ОооЕо...Патува далечен глас
ОооЕо...каде си ти
ОооЕо...по тебе изгорев јас